WWE Star Asuka Eats Japanese Eel | Gochi Gang

via YouTube https://youtu.be/WmGwwPSlRq8